incesu OSB
Your Cart

YÖNETİM KURULU

Kayseri - İncesu OSB Yönetimi, 4562 sayılı OSB Kanununa ve OSB Uygulama Yönetmeliğine göre oluşturulan Müteşebbis Teşekkül Heyeti ve bu yönetim içerisinden seçilen Yönetim Kurulu tarafından yapılmaktadır.

Müteşebbis Teşekkül Heyeti asgari olarak üç ayda bir toplanarak,
Yönetim Kurulu ise en az ayda iki kez toplanarak,
OSB yönetimi ile ilgili kararları alır ve uygular.

Bölge Müdürlüğü ise kanun ve yönetmelikte kendisine verilen görevleri ve bunun yanında Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamaktadır.

İncesu OSB Müteşebbis Teşekkül Heyeti, İncesu OSB'nin kurucu ortağı olan 4 farklı kuruluştan katılan toplam 15 temsilciden oluşmaktadır. Bu kuruluşlar aşağıdaki gibidir.

 

Kurum Logosu

Kurum Adı ve Üye Sayısı

YİKOB

Kayseri Valiliği
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
4 Üye

Kayseri Sanayi Odası
4 Üye

İncesu Belediyesi
3 Üye

 

Kayseri Sanayiciler Derneği
4 Üye


Müteşebbis Heyet


 

2019-2023 yılları arasında görevli Müteşebbis Heyet

Adı Soyadı
Temsil Ettiği Kurum

Gökmen ÇİÇEK Başkan

Memici KIZILKAYA Başkan V.

Kayseri Sanayiciler Derneği

Dr. Abdullah KALKAN

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

Ali Ramazan ESEN

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

Metin DURSUN

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

İrfan PÜSKÜLLÜ

Kayseri Sanayi Odası

Abidin ÖZKAYA

Kayseri Sanayi Odası

Cemal DENER

Kayseri Sanayi Odası

Mustafa ATEŞ

Kayseri Sanayi Odası

Mustafa İLMEK

İncesu Belediyesi

Yaşar ORÇAN

İncesu Belediyesi

Bekir KARATAŞ

İncesu Belediyesi

Yaşar EKİNCİOĞLU

Kayseri Sanayiciler Derneği

Yılmaz BÜYÜKNALBANT

Kayseri Sanayiciler Derneği

Ali EMİNEL

Kayseri Sanayiciler Derneği

 

Yönetim Kurulu

 

Adı Soyadı
Temsil Ettiği Kurum ve Kurumdaki Görevi

İrfan PÜSKÜLLÜ Başkan

Kayseri Sanayi Odası / KAYSO Yön. Kur. Üyesi

Yılmaz BÜYÜKNALBANT Başkan V.

Kayseri Sanayiciler Derneği / Dernek Başkanı

Dr. Abdullah KALKAN

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı / Vali Yardımcısı

Mustafa İLMEK

İncesu Belediyesi / Belediye Başkanı

Abidin ÖZKAYA

Kayseri Sanayi Odası / KAYSO Meclis Başkanı

 

Denetim Kurulu

 

Adı Soyadı
Temsil Ettiği Kurum

Yaşar EKİNCİOĞLU

Kayseri Sanayiciler Derneği

Ali Ramazan ESEN

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

 

Bölge Müdürü

 

Recep YILDIZ

İnşaat Mühendisi

Bölge Müdürlüğü Personel Listesi için tıklayınız...