incesu OSB
Your Cart

Hakkımızda

İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı
Vergi Numaramız
ŞEKERBANK İNCESU ŞUBESİ : TR63 0005 9032 2013 0322 0000 90İncesu Mal Müdürlüğü
Vergi No:5400048669

 

KAYSERİ İNCESU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GENEL DURUM : Kayseri - İncesu Organize Sanayi Bölgesinin, yer seçimi çalışmalarına 1994 yılı Temmuz ayında başlanmış ve Kayseri 2. Organize Sanayi Bölgesi adıyla kurulmuştur. Sonradan adı Kayseri - İncesu Organize Sanayi Bölgesi olarak değiştirilmiştir. Kayseri Sanayi Odası, İncesu Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Kayseri Sanayiciler Derneğinin iştirakiyle resmen 02 Ocak 1996 tarihinde kurulmuş ve kuruluş sözleşmesi imzalanarak Müteşebbis Teşekkül teşkil edilmiştir.

Kayseri - İncesu Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri - Adana Devlet Karayolu üzerinde (Taksan A.Ş. çevresinde) 36 km. de 610 Ha. lık mevcut alan ve 130 Ha.lık ilave alan olmak üzere 740 hektarlık üzerinde ve İncesu Belediyesi mücavir alanı içerisinde yer almaktadır. Kamulaştırması tamamlanmış ve kamulaştırma bedelleri ilgililere ödenmiştir. Bu alan içerisinde yer alan 205 dönüm arazi üzerine DDY iltisak hattı yapımıyla ilgili süreç devam etmektedir.

15 Nisan 2000 tarihinde yayınlanan OSB Kanunu gereğince İncesu OSB 11.04.2001 tarihinde, 4562 sayılı OSB Kanununa göre kuruluşu yenilenmiş ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 124 sicil numarası ile tescil edilerek özel tüzel kişilik kazanmıştır.

 

KONUMU : İncesu OSB Kayseri – Niğde Devlet Karayolu üzerinde 37. Km'de bulunmakta olup, karayoluna cepheli ve DDY ile 1200 metre boyunca hem sınırdır. Hizmetlerini bölge içerisinde yer alan bölge hizmet binasında yürütmektedir.

 

ARSA DURUMU: 02 Nisan1998 tarihinde Bakanlıkça onaylanan İncesu OSB İmar Planı toplam 390 Ha. lık sanayi parsel alanı üzerinde, 5000 m2 ile 279.000 m2 arasında değişen 6 tip 157 adet parsel teşekkül etmiştir. Tevhit işlemleri sonucu parsel sayısı 150 adete düşmüştür. İlave alanlarla birlikte toplam parsel sayısı 193'e ulaşmıştır. Aynı şekilde 2021 yılı içerisinde yapılan tevhit işlemleri sonucunda toplam parsel sayımız 185 adete düşmüştür.

Toplam alanın %30'a yakın kısmı idari bina ve sosyal tesisler, yeşil alan, yollar ve oto parklar, sağlık koruma bandı ve arıtma tesisleri olarak planlanmıştır.

İncesu OSB, özel ve ihtisas OSB olmadığı için herhangi bir sektörde tesis kurmak isteyen girişimciye tesis kurma şartlarını yerine getirmesi kaydıyla arsa tahsisi yapılmaktadır.

Şu anda 8 milyon m2 olan toplam alanımızı 12,5 milyon m2'ye çıkarmak için çalışmalara başlamış durumdayız.

 

PROJE DURUMU:  Bölgeye ait imar planı ve alt yapı projeleri (Yol, İçme Suyu, Kanalizasyon Yağmur Suyu, AG, OG, Elektrik enerji) 23 Ağustos 1999 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmıştır.

Demiryolu iltisak hattı yapımı için projelendirme çalışmaları 2012 yılı sonu itibariyle DDY Genel Müdürlüğünce başlatılmış durumdadır. Genişleme alanımız içerisinde planlanan istasyon için ilgili arazi Milli Emlak Müdürlüğünden satın alınmıştır. İmar planımızda 205 dönüm büyüklüğünde bir alan bu iş için ayrılmış olup DDY 2. Bölge Müdürlüğü'ne müracaat yapılmış ve düzenlenen protokole istinaden proje çalışmalarına başlanmıştır.

 

ALTYAPI DURUMU :

YOL : 25 km'lik İmar yollarının (15,20,30 m genişlikte) alt temel inşaatı tamamlanmıştır.

Bölge giriş yolu ve yapılaşmanın yoğun olduğu caddelerimiz kilitli beton parke kaplama yapılarak hizmete sunulmuştur. 2021 yılı sonu itibariyle toplam yapılan kilitli beton parke yol uzunluğu 22 km'ye ulaşmıştır.

 

ELEKTRİK : AG-OG elektrik şebeke tesis inşaatı bitirilmiş olup her parselde elektrik mevcuttur. Aylık ortalama elektrik tüketimimiz 7 Milyon kWh seviyesindedir.

 

DOĞALGAZ : Doğalgaz iletim hattı bölgemiz içerisine kadar 8” çelik boru ile getirilmiş, bölge içi dağıtım hattı çelik ve PE hatla yapılmış, tüm parsel bağlantıları tamamlanmıştır. Aylık ortalama doğalgaz tüketimimiz 1.000.000 m3 seviyesindedir.

 

SU : 3 adet sondaj su kuyusu açtırılmıştır. Toplamda bu iki kuyudan 80 lt/sn debi elde edilmektedir. Buradan terfi hattı ile depoya su basılmaktadır.

5.000 m3 'lük su depomuzdan şebekemize ortalama 10 atü basınçla su verilmektedir. Her parselin önünde PE borularda su hattı mevcuttur.

 

HABERLEŞME: Türk Telekom ile yapılan protokol kapsamında bölgemizde fiber internet altyapısının yapımı tamamlanmıştır. Üretimdeki parsellerin bir bölümü hizmetten yararlanmaya başlamıştır.

 

ÇEVRE : Bölge içerisine ve sağlık koruma bandına toplam 80.000 adet yeni fidan dikilmiş ve otomatik sulama tesisatı yaptırılmıştır.

Bölge sahamıza batı cephesindeki dağ eteğinden gelecek yağmur suyu taşkınını koruyacak 3,5 km'lik açık beton kanal yaptırılmış, ayrıca bölge etrafı beton direkli tel çit ile korumaya alınmıştır.

 

ATIKSU ve KANALİZASYON : Atıksu arıtma tesisi (günlük 500 m3 kapasiteli) ve kanalizasyon şebekesi inşaatının 1.etabı tamamlanmış olup tesisi işletmeye alınmıştır. 2019 yılında İlave yapılan 500 m3'lik kapasiteyle toplam günlük arıtma kapasitemiz 1000 m3'e çıkarılmıştır.

 

YAPILAŞMA DURUMU : 2022 yıl başı itibariyle 100 'ü aşkın parselde fiili üretim ve inşaat devam etmektedir. Diğer parsellerde ise yapı ruhsatı süreci ve inşaata başlama çalışmaları devam etmektedir. Toplam yatırım değeri yaklaşık 1 milyar Türk Lirasını aşan bu fabrikalarda ve devam eden inşaatlarda toplam 2.500 kişi istihdam edilmektedir.

Üretimdeki tesisler ağırlıklı olarak yapı malzemeleri üretmekte olup, çoğunluğu ısı yalıtım malzemeleri üretimi yapmaktadır. Firma listesi için tıklayınız.

PERSONEL DURUMU : Bölge Müdürlüğümüzde toplam 25 personel ile hizmet verilmektedir.  6 kişi Elektrik biriminde 7/24 görev yapmakta, 5 kişi atıksu arıtma tesisinde, saha destek personeli olarak 2 kişi, 1 kişi özel kalem, 2 kişi muhasebede, 1 kişi santral ve evrakta, 1 kişi iş makinesi operatörü, 1 kişi harita, 1 kişi imar ve ruhasat,1 kişi su - doğalgaz, 1 kişi basın yayın ve halkla ilişkiler, 1 kişi çay - ikram ve 1  Çevre Mühendisi olmak üzere Bölge Müdürü dahil toplam 25 kişi bölgemizce istihdam edilmektedir. Personel bilgileri için tıklayınız.