incesu OSB
Your Cart

Elektrik

 

 


Yeni!!! Web Üzerinden Sayaç Okuma İçin Tıklayınız!


Elektrik Şebekesi Hakkında Bilgiler


Elektrik Personelimiz 7/24 hizmet vermektedir.
Elektrik Biriminde Çalışan Personel Listesi Aşağıdadır.

7 Gün / 24 saat açık GSM Numarası
0530 389 52 44


Kayseri İncesu Organize Sanayi Bölgesi ED-OSB/1678-8/1222 lisans numarası ile 17.07.2008 tarihinde,
onaylı sınırları içerisinde faaliyet göstermek üzere, 49 yıllık "OSB Elektrik Dağıtım Lisansı" almıştır.

Enerji ihtiyacı, TEİAŞ'a ait TAKSAN 154/31,5 kV indirici trafo merkezinden karşılanmaktadır.
Taksan indirici merkezine ait 31,5 kV baradan 2 çıkış fider 1100 mt xlpe 240 mm2 yer altı kablosuyla
İOSB trafo merkezine gelmektedir.

Bölgemiz A.G enerji ihtiyacını 14 adet 250 kva 1 adet 630 kva trafolarla temin etmektedir.
Y.G ve A.G şantiye abonelerimiz için her parsel önünden geçen müşterek hatlarımız mevcuttur.

2013 yılı Nisan ayından itibaren serbest tüketici hakkı kullanılmak suretiyle sanayicisine indirimli enerji vererek katkı sağlayan Kayseri incesu Organize Sanayi Bölgesi'nin çekilen fiili max puant gücü 18 MW, ortalama aylık elektrik tüketimi 10.000.000 kWh dır.

2023 yılı için Elektrik Dağıtım Bedeli 10,50 kr/kWh olarak uygulanacaktır.

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

SH (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

10,50

 

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına, karar verilmiştir.

Mayıs 2014 itibariyle Elektrik Tek Zamanlı olarak alınmaya başlanmış olup, ilgili yönetmelikler gereğince tek zamanlı olarak satışı yapılacaktır. Katılımcılarımıza önemle duyurulur.


Proje ve Kabul İşlemleri

>Şantiye Elektriği Dilekçesi için tıklayın<

Elektrik Satış Sözleşmesi Örneği İçin Tıklayın!<
Bağlantı Anlaşması İçin Tıklayın !<
Teminat Mektubu Örneği İçin Tıklayın!<
Geçici Kabul Talep Formu İçin Tıklayın!<
Kabul Dosyasında Bulunacaklar İçin Tıklayın!<
Kabule Katılma Yetkisi İçin Tıklayın!<
Röle Ayarı Sorumluluk Yazısı İçin Tıklayın! <

Teminat Bedeli NAKİT veya BANKA TEMİNAT MEKTUBU olarak verilecektir.


 

ELEKTRİK ABONELİĞİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Şahıslar için (mal sahibi ise),
1. Tapu fotokopisi veya Tahsis Belgesi,
2. İkametgâh senedi
3. Vergi Levhası
4. T.C. Kimlik no'lu hüviyet fotokopisi
5. İlgili yere ait tesisat no'su
6. Varsa İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Veya Ruhsat Müracaat Belgesi
Şahıslar için (kiracı ise),
1. Kira kontratı
2. İkametgâh senedi
3. Vergi levhası
4. T.C. Kimlik no'lu hüviyet fotokopisi
5. İlgili yere ait tesisat no'su
6. Varsa İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Veya Ruhsat Müracaat Belgesi
7. Kooperatiflerden kiracı olduklarına dair yazı
Şirketler için,  
1. İmza sirküleri
2. Kaşe
3. Faaliyet belgesi
4. Ticaret sicil gazetesi
5. a-)Mal sahibi ise tapu fotokopisi
b-) Kiracı ise kira kontratı
6. T.C. Kimlik no'lu hüviyet fotokopisi
7. Yetkilinin ikametgâh senedi
8. a-) Vekil ise vekâletname
b-) Vekil ise T.C. Kimlik no'lu hüviyet fotokopisi
c-) Vekil ise vekilin ikametgâh senedi
9. Kiracı ise Kooperatiflerden Kiracı Olduklarına Dair Yazı
10. Varsa İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Veya Ruhsat Müracaat Belgesi
11. Vergi levhası
12. Varsa Sanayi Sicil Belgesi

 


 

Abone Grupları

Güvence birim bedeli TL/kW

Sanayi ve Ticarethane

239,00

 

Kesme-Bağlama Bedelleri

2023

Kesme-bağlama

(TL)

AG

44,80

OG

335,60