İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı

Vergi Numaramız
ŞEKERBANK İNCESU ŞUBESİ : TR63 0005 9032 2013 0322 0000 90 İncesu Mal Müdürlüğü
Vergi No:5400048669

Başkanın Mesajı


Ali BAKTIR / Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Sanayiciler.

2019 yılı başı itibariyle bölgemizde faaliyetteki tesis sayısı 40 ve inşaatı devam eden tesis sayısı 20 adete ulaşmış durumdadır. Bögemizin karayolu ve demiryoluna sınır konumda olması, şehirden hem uzak hem de yakın sayılabilecek bir ulaşım imkanına sahip olması nedeniyle tercih edilir bir alan olmasına yol açmaktadır. Kayseri OSB'ye olan 15 dakikalık sürüş mesafesi ile Kayseri OSB'de tesisi olup da ikinci tesis arayanlar için iyi bir alternatif olmaktayız.

2018 yılında da yol yapımı ve elektrik şebekesi modernizasyonu yatırımlarımızı tamamlama fırsatı yakaladık. Toplam 4 km daha yol üst yapısı yaparak bölge içinde yol uzunluğunu 19 km'ye çıkardık.

2018 yılında yaptığımız gibi 2019 yılında da yatırımlarımıza devam edeceğiz. 1. İlave alanımızın altyapılarını yapmak, DDY İltisak Hattının yapımını tamamlamak ve Atıksu Arıtma Tesisimizin kapasitesini artırmak 2019 yılı hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Şeffaf, başarılı, üretken bir bölge için siz değerli sanayicilerimizin hizmetinde olduğumuzu bildiriyor, 2019 yılının sağlık, huzur, başarı ve bol kazançlı bir yıl olmasını diliyorum.

Ali BAKTIR
Yönetim Kurulu Başkanı

 

KAYSERİ İNCESU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GENEL DURUM : Kayseri - İncesu Organize Sanayi Bölgesinin, yer seçimi çalışmalarına 1994 yılı Temmuz ayında başlanmış ve Kayseri 2. Organize Sanayi Bölgesi adıyla kurulmuştur. Sonradan adı Kayseri - İncesu Organize Sanayi Bölgesi olarak değiştirilmiştir. Kayseri Sanayi Odası, İncesu Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Kayseri Sanayiciler Derneğinin iştirakiyle resmen 02 Ocak 1996 tarihinde kurulmuş ve kuruluş sözleşmesi imzalanarak Müteşebbis Teşekkül teşkil edilmiştir.

Kayseri - İncesu Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri - Adana Devlet Karayolu üzerinde (Taksan A.Ş. çevresinde) 36 km. de 610 Ha. lık mevcut alan ve 130 Ha.lık ilave alan olmak üzere 740 hektarlık üzerinde ve İncesu Belediyesi mücavir alanı içerisinde yer almaktadır. Kamulaştırması tamamlanmış ve kamulaştırma bedelleri ilgililere ödenmiştir. Bu alan içerisinde yer alan 205 dönüm arazi üzerine DDY iltisak hattı yapımıyla ilgili süreç başlatılmıştır.

15 Nisan 2000 tarihinde yayınlanan OSB Kanunu gereğince İncesu OSB 11.04.2001 tarihinde, 4562 sayılı OSB Kanununa göre kuruluşu yenilenmiş ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 124 sicil numarası ile tescil edilerek özel tüzel kişilik kazanmıştır.

 

KONUMU : İncesu OSB Kayseri – Niğde Devlet Karayolu üzerinde 37. Km'de bulunmakta olup, karayoluna cepheli ve DDY ile 1200 metre boyunca hem sınırdır. Hizmetlerini bölge içerisinde yer alan bölge hizmet binasında yürütmektedir.

 

ARSA DURUMU: 02 Nisan1998 tarihinde Bakanlıkça onaylanan İncesu OSB İmar Planı toplam 390 Ha. lık sanayi parsel alanı üzerinde, 5000 m2 ile 279.000 m2 arasında değişen 6 tip 157 adet parsel teşekkül etmiştir. Tevhit işlemleri sonucu parsel sayısı 150 adete düşmüştür. Mevcut durumda 150 sanayi parselinden 146 adedi katılımcılara tahsis edilmiş durumdadır. 4 adet parsel tahsis harici bırakılmıştır.

Geri kalan 210 Ha. alan, idari bina ve sosyal tesisler, yeşil alan, yollar ve oto parklar, sağlık koruma bandı ve arıtma tesisleri olarak planlanmıştır.

İncesu OSB, özel ve ihtisas OSB olmadığı için herhangi bir sektörde tesis kurmak isteyen girişimciye tesis kurma şartlarını yerine getirmesi kaydıyla arsa tahsisi yapılmaktadır.

 

PROJE DURUMU:  Bölgeye ait imar planı ve alt yapı projeleri (Yol, İçme Suyu, Kanalizasyon Yağmur Suyu, AG, OG, Elektrik enerji) 23 Ağustos 1999 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmıştır.

Demiryolu iltisak hattı yapımı için projelendirme çalışmaları 2012 yılı sonu itibariyle DDY Genel Müdürlüğünce başlatılmış durumdadır. Genişleme alanımız içerisinde planlanan istasyon için ilgili arazi Milli Emlak Müdürlüğünden satın alınmıştır. İmar planımızda 205 dönüm büyüklüğünde bir alan bu iş için ayrılmış olup DDY 2. Bölge Müdürlüğü'ne müracaat yapılmış ve düzenlenen protokole istinaden proje çalışmlarına başlanmıştır.

 

ALTYAPI DURUMU :

YOL : 19.7 km'lik İmar yollarının (15,20,30 m genişlikte) alt temel inşaatı tamamlanmıştır.

Bölge giriş yolu ve yapılaşmanın yoğun olduğu caddelerimiz kilitli beton parke kaplama yapılarak hizmete sunulmuştur. 2018 yılı sonu itibariyle toplam yapılan kilitli beton parke yol uzunluğu 19 km'ye ulaşmıştır.

 

ELEKTRİK : AG-OG elektrik şebeke tesis inşaatı bitirilmiş olup her parselde elektrik mevcuttur. Aylık ortalama elektrik tüketimimiz 4 Milyon kWh seviyesindedir.

 

DOĞALGAZ : Doğalgaz iletim hattı bölgemiz içerisine kadar 8” çelik boru ile getirilmiş, bölge içi dağıtım hattı çelik ve PE hatla yapılmış, 1 parsel bağlantıları tamamlanmıştır. Aylık ortalama doğalgaz tüketimimiz 900.000 m3 seviyesindedir.

 

SU : 3 adet sondaj su kuyusu açtırılmıştır. Toplamda bu iki kuyudan 80 lt/sn debi elde edilmektedir. Buradan terfi hattı ile depoya su basılmaktadır.

5.000 m3 'lük su depomuzdan şebekemize ortalama 10 atü basınçla su verilmektedir. Her parselin önünde PE borularda su hattı mevcuttur.

 

HABERLEŞME: Türk Telekom ile yapılan protokol kapsamında bölgemizde fiber internet altyapısının yapımı tamamlanmıştır. Üretimdeki parsellerin bir bölümü hizmetten yararlanmaya başlamıştır.

 

ÇEVRE : Bölge içerisine ve sağlık koruma bandına toplam 55.000 adet yeni fidan dikilmiş ve otomatik sulama tesisatı yaptırılmıştır.

Bölge sahamıza batı cephesindeki dağ eteğinden gelecek yağmur suyu taşkınını koruyacak 3,5 km'lik açık beton kanal yaptırılmış, ayrıca bölge etrafı beton direkli tel çit ile korumaya alınmıştır.

 

ATIKSU ve KANALİZASYON : Atıksu arıtma tesisi (günlük 500 m3 kapasiteli) ve kanalizasyon şebekesi inşaatının 1.etabı tamamlanmış olup tesisi işletmeye alınmıştır.

 

YAPILAŞMA DURUMU : 2019 yıl başı itibariyle 40 parselde fiili üretim devam etmektedir. Ayrıca 20 parselde inşaatlar halen sürmektedir. Toplam yatırım değeri yaklaşık 300 milyon Türk Lirası olan bu firmalarda ve inşaatlarda toplam 1500 kişi istihdam edilmektedir.

Bunlara ilaveten, bir kısmında hafriyat çalışması yapılan toplam 21 ayrı parsel için yapı ruhsatı düzenlenmiştir.

Üretimdeki tesisler ağırlıklı olarak yapı malzemeleri üretmekte olup, çoğunluğu ısı yalıtım malzemeleri üretimi yapmaktadır. Firma listesi için tıklayınız.

PERSONEL DURUMU : Bölge Müdürlüğümüzde toplam 21 personel ile hizmet verilmektedir. 7 kişi Elektrik biriminde 7/24 görev yapmakta, 6 kişi atıksu arıtma tesisinde, gece bekçiliği ve çevre düzenlemede, 1 kişi danışmada, 2 kişi muhasebede, 1 kişi santral ve evrakta, 1 kişi iş makinesi operatörü, 1 kişi harita ve doğalgaz ve 1 Çevre Mühendisi olmak üzere Bölge Müdürü dahil toplam 21 kişi bölgemizce istihdam edilmektedir. Personel bilgileri için tıklayınız.

 
Free Hit Counters
ZİYARETÇİ SAYACI