İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı

Vergi Numaramız
ŞEKERBANK İNCESU ŞUBESİ : TR63 0005 9032 2013 0322 0000 90 İncesu Mal Müdürlüğü
Vergi No:5400048669

Başkanın Mesajı


Ali BAKTIR / Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Sanayicilerimiz,

2021 yılı itibariyle bölgemizde faaliyetteki tesis sayısında artış devam etmektedir. Bir taraftan inşaatı devam eden tesisler ve bir taraftan da yatırıma yeni başlayacak olan tesislerin olması bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Bögemizin karayolu ve demiryoluna sınır konumda olması, şehir merkezine yakın sayılabilecek bir mesafede olması, tercih edilir bir OSB olmasına yol açmaktadır. Kayseri OSB'ye olan 15 dakikalık sürüş mesafesi ile Kayseri OSB'de tesisi olup da ikinci tesis arayanlar ve yeni yatırım yapacaklar için iyi bir alternatif olmaktayız. Yine bölgesel teşviklerde ilçe bazlı sisteme geçilmesi nedeniyle İncesu OSB 3. bölgeden 4.Bölge teşvik sınıfına geçmiş bulunmaktadır. Bunun da etkisiyle bölgemize olan yatırımlar hız kazanmıştır.

2020 yılının pandemi nedeniyle zor bir yıl olmasına rağmen elektrik şebekesi modernizasyonu yatırımlarımıza devam ettik. 2021 yılı içerisinde de bu yatırımları sürdürmeyi hedeflemekteyiz.

Mevcut tesislere yenilerinin eklenmesi ile elektrik tüketimimizi %11 oranında artırarak 55 milyon kWh'nin üzerine, doğalgaz tüketimimizi %16 oranında artırarak 9 milyon m3'ün üzerine çıkmış durumdayız.

1.inci ilave alanımızda bulunan arsaların tahsislerini yüksek talep oranıyla tamamladık. Bölgemize olan yüksek talebi karşılamak için bir taraftan yatırıma başlamayanların arsa tahsis iptallerini yaparak yeni sanayicilere tahsis ettik, diğer taraftan ise yaklaşık 4,5 milyon m2 daha OSB alanını genişletmek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuruda bulunduk. 2021 yılı içerisinde bu ilave alanla ilgili işlermlerde mesafe alarak sanayicilerimizin büyük ölçekli arsa taleplerini karşılamak arzusundayız.

Şeffaf, başarılı, üretken bir sanayi bölgesi olmak için siz değerli sanayicilerimizin hizmetinde olduğumuzu bildiriyor, 2021 yılının başta sağlık olmak üzere huzur, başarı ve bol kazançlı bir yıl olmasını diliyorum.

Ali BAKTIR
Yönetim Kurulu Başkanı

 

KAYSERİ İNCESU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GENEL DURUM : Kayseri - İncesu Organize Sanayi Bölgesinin, yer seçimi çalışmalarına 1994 yılı Temmuz ayında başlanmış ve Kayseri 2. Organize Sanayi Bölgesi adıyla kurulmuştur. Sonradan adı Kayseri - İncesu Organize Sanayi Bölgesi olarak değiştirilmiştir. Kayseri Sanayi Odası, İncesu Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Kayseri Sanayiciler Derneğinin iştirakiyle resmen 02 Ocak 1996 tarihinde kurulmuş ve kuruluş sözleşmesi imzalanarak Müteşebbis Teşekkül teşkil edilmiştir.

Kayseri - İncesu Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri - Adana Devlet Karayolu üzerinde (Taksan A.Ş. çevresinde) 36 km. de 610 Ha. lık mevcut alan ve 130 Ha.lık ilave alan olmak üzere 740 hektarlık üzerinde ve İncesu Belediyesi mücavir alanı içerisinde yer almaktadır. Kamulaştırması tamamlanmış ve kamulaştırma bedelleri ilgililere ödenmiştir. Bu alan içerisinde yer alan 205 dönüm arazi üzerine DDY iltisak hattı yapımıyla ilgili süreç devam etmektedir.

15 Nisan 2000 tarihinde yayınlanan OSB Kanunu gereğince İncesu OSB 11.04.2001 tarihinde, 4562 sayılı OSB Kanununa göre kuruluşu yenilenmiş ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 124 sicil numarası ile tescil edilerek özel tüzel kişilik kazanmıştır.

 

KONUMU : İncesu OSB Kayseri – Niğde Devlet Karayolu üzerinde 37. Km'de bulunmakta olup, karayoluna cepheli ve DDY ile 1200 metre boyunca hem sınırdır. Hizmetlerini bölge içerisinde yer alan bölge hizmet binasında yürütmektedir.

 

ARSA DURUMU: 02 Nisan1998 tarihinde Bakanlıkça onaylanan İncesu OSB İmar Planı toplam 390 Ha. lık sanayi parsel alanı üzerinde, 5000 m2 ile 279.000 m2 arasında değişen 6 tip 157 adet parsel teşekkül etmiştir. Tevhit işlemleri sonucu parsel sayısı 150 adete düşmüştür. İlave alanlarla birlikte toplam parsel sayısı 193'e ulaşmıştır.

Toplam alanın %30'a yakın kısmı idari bina ve sosyal tesisler, yeşil alan, yollar ve oto parklar, sağlık koruma bandı ve arıtma tesisleri olarak planlanmıştır.

İncesu OSB, özel ve ihtisas OSB olmadığı için herhangi bir sektörde tesis kurmak isteyen girişimciye tesis kurma şartlarını yerine getirmesi kaydıyla arsa tahsisi yapılmaktadır.

Şu anda 8 milyon m2 olan toplam alanımızı 12,5 milyon m2'ye çıkarmak için çalışmalara başlamış durumdayız.

 

PROJE DURUMU:  Bölgeye ait imar planı ve alt yapı projeleri (Yol, İçme Suyu, Kanalizasyon Yağmur Suyu, AG, OG, Elektrik enerji) 23 Ağustos 1999 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmıştır.

Demiryolu iltisak hattı yapımı için projelendirme çalışmaları 2012 yılı sonu itibariyle DDY Genel Müdürlüğünce başlatılmış durumdadır. Genişleme alanımız içerisinde planlanan istasyon için ilgili arazi Milli Emlak Müdürlüğünden satın alınmıştır. İmar planımızda 205 dönüm büyüklüğünde bir alan bu iş için ayrılmış olup DDY 2. Bölge Müdürlüğü'ne müracaat yapılmış ve düzenlenen protokole istinaden proje çalışmlarına başlanmıştır.

 

ALTYAPI DURUMU :

YOL : 19.7 km'lik İmar yollarının (15,20,30 m genişlikte) alt temel inşaatı tamamlanmıştır.

Bölge giriş yolu ve yapılaşmanın yoğun olduğu caddelerimiz kilitli beton parke kaplama yapılarak hizmete sunulmuştur. 2018 yılı sonu itibariyle toplam yapılan kilitli beton parke yol uzunluğu 19 km'ye ulaşmıştır.

 

ELEKTRİK : AG-OG elektrik şebeke tesis inşaatı bitirilmiş olup her parselde elektrik mevcuttur. Aylık ortalama elektrik tüketimimiz 5 Milyon kWh seviyesindedir.

 

DOĞALGAZ : Doğalgaz iletim hattı bölgemiz içerisine kadar 8” çelik boru ile getirilmiş, bölge içi dağıtım hattı çelik ve PE hatla yapılmış, 1 parsel bağlantıları tamamlanmıştır. Aylık ortalama doğalgaz tüketimimiz 900.000 m3 seviyesindedir.

 

SU : 3 adet sondaj su kuyusu açtırılmıştır. Toplamda bu iki kuyudan 80 lt/sn debi elde edilmektedir. Buradan terfi hattı ile depoya su basılmaktadır.

5.000 m3 'lük su depomuzdan şebekemize ortalama 10 atü basınçla su verilmektedir. Her parselin önünde PE borularda su hattı mevcuttur.

 

HABERLEŞME: Türk Telekom ile yapılan protokol kapsamında bölgemizde fiber internet altyapısının yapımı tamamlanmıştır. Üretimdeki parsellerin bir bölümü hizmetten yararlanmaya başlamıştır.

 

ÇEVRE : Bölge içerisine ve sağlık koruma bandına toplam 55.000 adet yeni fidan dikilmiş ve otomatik sulama tesisatı yaptırılmıştır.

Bölge sahamıza batı cephesindeki dağ eteğinden gelecek yağmur suyu taşkınını koruyacak 3,5 km'lik açık beton kanal yaptırılmış, ayrıca bölge etrafı beton direkli tel çit ile korumaya alınmıştır.

 

ATIKSU ve KANALİZASYON : Atıksu arıtma tesisi (günlük 500 m3 kapasiteli) ve kanalizasyon şebekesi inşaatının 1.etabı tamamlanmış olup tesisi işletmeye alınmıştır. 2019 yılında İlave yapılan 500 m3'lik kapasiteyle toplam günlük arıtma kapasitemiz 1000 m3'e çıkarılmıştır.

 

YAPILAŞMA DURUMU : 2021 yıl başı itibariyle 44 parselde fiili üretim devam etmektedir. Ayrıca 32 parselde inşaatlar halen sürmektedir. Toplam yatırım değeri yaklaşık 500 milyon Türk Lirası olan bu firmalarda ve inşaatlarda toplam 1600 kişi istihdam edilmektedir.

Üretimdeki tesisler ağırlıklı olarak yapı malzemeleri üretmekte olup, çoğunluğu ısı yalıtım malzemeleri üretimi yapmaktadır. Firma listesi için tıklayınız.

PERSONEL DURUMU : Bölge Müdürlüğümüzde toplam 19 personel ile hizmet verilmektedir. 4 kişi Elektrik biriminde 7/24 görev yapmakta, 5 kişi atıksu arıtma tesisinde, gece bekçiliği ve çevre düzenlemede, 1 kişi danışmada, 2 kişi muhasebede, 1 kişi santral ve evrakta, 1 kişi iş makinesi operatörü, 1 kişi harita ve doğalgaz ve 1 Çevre Mühendisi olmak üzere Bölge Müdürü dahil toplam 19 kişi bölgemizce istihdam edilmektedir. Personel bilgileri için tıklayınız.

 
Free Hit Counters
ZİYARETÇİ SAYACI